Atest PZH

Jesteśmy jedyną firmą posiadającą Atest PZH z tak precyzyjnym określeniem przeznaczenia oferowanych Państwu oczyszczaczy.

 

Firmy dbające o bezpieczeństwo konsumenta, a także o własną opinię, zlecają badania swoich produktów w różnych instytutach badawczych. Najbardziej renomowanym na rynku polskim jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Badaniem urządzeń technicznych, również tych, przeznaczonych do oczyszczania powietrza zajmuje się wyspecjalizowany wydział tego Instytutu – Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska.

 

Dlaczego atest higieniczny jest tak ważny i czym nas wyróżnia?

Tylko nie wielka część importerów takiego sprzętu zleca badania w instytucie, ze względu na ich koszt, czas, a także z obawy, że nie spełnią one rygorystycznych norm. Nasza firma, obserwując od kilku lat rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku na oczyszczacze powietrza do żłobków, przedszkoli , szkół, sal zabaw dla dzieci i innych pomieszczeń przeznaczony na czasowy pobyt dzieci, zaprojektowała i udostępniła urządzenia spełniające te rygorystyczne normy.
Jednak to wymagało potwierdzenia poprzez przeprowadzenie badań w odpowiedniej, renomowanej placówce. Taką jest właśnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny.

Badania prowadzone były pod kontem konkretnego zastosowania oczyszczaczy, nie do ogólnego użytku, np. domowego , ale właśnie do tych placówek o zaostrzonym rygorze higienicznym i bezpieczeństwa.
Wydany przez instytut Atest Higieniczny o nr; B-BK-60212- 0256/21potwierdza jednoznacznie przeznaczenie urządzeń służących do oczyszczania powietrza Gotar 800L i Gotar 800H.

 

 

Wyciąg z Atestu


,,Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej, w szczególności do żłobków, przedszkoli, szkół, sal dziennego pobytu dzieci oraz innych pomieszczeń przeznaczonych na czasowy pobyt dzieci”.

Nie do przecenienia jest fakt, że zamiast szczegółowych opisów parametrów technicznych oczyszczaczy w związku z planowanymi przetargami na zakup urządzeń do takich placówek jak szkoły, przedszkola, żłobki, wystarczy oprzeć się na treści dokumentu, jasno wskazującego zastosowanie naszych urządzeń.

My nie stosujemy zasady powszechnej na rynku oczyszczaczy.
Podajemy parametry wydajności maksymalnej urządzeń, przy zachowaniu zgodnej z normami głośności.
Nie wprowadzamy w błąd klienta, mówiąc o bardzo cichej pracy urządzenia , podając w tabelkach- ustawienie pracy nocnej- czyli cichej ale przy b. małej wydajności. Albo odwrotnie, podając dużą wydajność, ale nie dopisując, że to jest możliwe , przy bardzo głośnej pracy urządzenia.
To są powszechnie stosowane przez dystrybutorów oczyszczaczy celowe zaniechania informacji,
skłaniające decydentów do zakupu takich urządzeń do placówek edukacyjnych, gdzie urządzenie nie mogą się sprawdzić w praktyce.
Tysiące takich urządzeń już zainstalowano w placówkach oświatowych.
Ich skuteczność można tylko oceniać na poziomie oddziaływania psychologicznego , a nie faktycznej przydatności użytkowej. Nasza lokalna, polska firma, poradziła sobie z problemem dużej wydajności , a jednocześnie bardzo cichej pracy urządzeń, stąd tak opisane w Ateście przeznaczenie oczyszczaczy.

 

Dla kogo są nasze oczyszczacze?